صفحه اصلي > ساختار دانشگاه > معرفی ریاست 
معرفی ریاست

 نام :  محمد علی

نام خانوادگی : حسینی

سمت : ریاست دانشگاه پیام نور استان قم   

نام پدر:آقا حسن

تاریخ تولد:

رتبه علمی: 

دکتری علوم اجتماعی                                 

 
 
                           

 

 

 

قم،میدان جهاد،میدان امام زاده سید علی ، خیابان 60 متری شهدای پست،صندوق پستی: 37185-311،دورنگار: 7780138
Copyright © 2014 www.qompnu.ac.ir All rights reserved
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده